СУРАМ ЖӨНӨТҮҮ

Не заполнено поле Сизди компания кайсы шаарда ишмердүүлүгүн жүргүзөт?
Не заполнено поле Сиздин компаниянын ишмердүүлүк тармагы
Не заполнено поле Колдонулган транспорттук каражаттын саны
Не заполнено поле Бир айлык керектөөнүн көлөмү (литр)
Не заполнено поле Сиздин E-mail
Не заполнено поле Сиздин телефон
Не заполнено поле ФАА
Сиздерге мобилдик «Бизнес - моноблок» 10м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет
Сиздерге мобилдик «Бизнес - моноблок» 10м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет
Сиздерге мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет
Сиздерге эки даана мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет.
Сиздерге үч даана мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет.
Сиздерге төрт даана мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет.
Сиздерге беш даана мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет.
Сиздерге алты даана мобилдик «Бизнес - моноблок» 20м3 күйүүчү май куюучу станция ылайык келет.
Вам подходит мобильная топливозаправочная станция «Бизнес - моноблок» 20м3 в количестве шести штук.

БИЗГЕ ЖАЗЫҢЫЗ

Не заполненно поле Сиздин билдирүү
Не заполненно поле Аты
Не заполненно поле Телефону
Не заполненно поле E-mail
Билдирүү ийгиликтүү жөнөтүлдү!

КОНТАКТТАР

Казакстан Республикасы, Алматы ш., Медеу району, 050010, Достык проспекти, 43. «Достык» ББ, 5 кабат.
Иштөө графиги: 09:00 – 18:00 Дүй-жума
Copyright © «MANOIL»
Иштеп чыгуу - Web-inSite.kz